Gemi Kaynaklı Atıkların Alımı

Solventaş Terminali, gemilerden kaynaklanan atıkların alım hizmetini yürütmektedir. Bu kapsamda Marpol 73/78 Ek-I (sadece Slop) ve Ek-II atıklarının kabulünü gerçekleştirip, atıkların ulusal mevzuat çerçevesinde lisanslı bertaraf tesisine gönderilmesini sağlamaktadır.

Bakanlık tarafından Marpol Ek-I (sadece Slop) ve Ek-II dışında kalan atıkların alınması hususunda yetki verilen Kocaeli Büyüşehir Belediyesi iştiraki olan İZAYDAŞ A.Ş. ile anlaşma sağlayarak, müşterilerine ait olan atıkların yönetimine yardımcı olmaktadır. Gerekli bilgiler www.izaydas.com.tr adresinden temin edilebilmektedir.